Samenwerking

Auti-View heeft meerdere samenwerkingspartners, waaronder instellingen die ook werkzaam zijn binnen de specialisatie autisme. Hierin speelt kennisoverdracht een belangrijke rol en blijft Auti-View op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van autisme. 

Auti-View werkt ook samen met o.a. gemeenten, huisartsen, psychologen, scholen en bedrijven en er vinden op regelmatige basis afspraken plaats. Om de dienstverlening aan de cliënt goed te laten verlopen zijn met de belangrijkste samenwerkingspartners afspraken gemaakt over:

  • Inhoud dienstverlening (producten en diensten);
  • afstemming, samenwerking en verantwoordelijkheden;
  • overdracht van medicatiegegevens;
  • voorlichting aan de cliënt.