Rechten en plichten

Cliënten van Auti-view hebben recht op goede, gekwalificeerde en passende begeleiding, waarbij veiligheid voorop staat.

Alle informatie, die de cliënt ontvangt is open en transparant. Wat betreft persoonsgegevens hanteert Auti-View een streng privacy beleid. Persoonsgegegevens van cliënten worden alleen aan derden verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt. Bekijk voor meer informatie de privacyverklaring op de website.

Auti-View verwacht van haar cliënten dat afmeldingen geschieden vier werkdagen vóór de geplande afspraak. In geval van calamiteiten wordt er per situatie gekeken wat een redelijke annuleringstermijn is met een minimale annuleringstermijn van 24 uur vóór het overeengekomen aanvangstijdstip. Tevens zijn de huisregels en gedragscodes van Auti-View van toepassing. Bekijk voor meer informatie de algemene voorwaarden op de website.