Intake gesprek

Na de aanmelding plannen we een intake gesprek in. Tijdens een intake gesprek stellen we samen met cliënt en betrokkenen een leefplan op om persoonlijke doelen te bepalen.

We doorlopen dan het intakeformulier en bespreken o.a. de volgende onderwerpen:

  • Hoe een beschikking regelen (in geval dit nog niet geregeld is).
  • Soorten dienstverlening die Auti-View kan bieden.
  • Vergoedingen.