Woonbegeleiding

Woonbegeleiding

Gaat de cliënt op zichzelf wonen of wil hij/zij graag zelfstandig wonen? Auti-View kan hierin een positieve bijdrage leveren bij het optimaliseren van het zelfstandig wonen of de voorbereiding hierop. Een groot aantal jongeren en volwassenen ervaart regelmatig problemen ‘in de weg naar zelfstandigheid’. Zij vinden het vaak lastig om zelfstandig het huishouden te organiseren, met geld om te gaan, de administratie te beheren, hun dag in te delen en kunnen moeite hebben met het aangaan van sociale contacten.

 

De begeleiding van Auti-View vindt plaats in de eigen woonsituatie van de cliënt, waarbij nadrukkelijk het uitgangspunt is dat deze zelf de regie over zijn eigen leven heeft en behoudt. Samen met de cliënt wordt gezocht naar een goede omgang met de problematiek en een daarbij passende woon- en leefsituatie. De begeleider gaat samen met de cliënt en eventueel de ouders/verzorgers inventariseren bij welke woonvaardigheden begeleiding of training gewenst is. Deze doelen worden verwerkt in het persoonlijk leefplan.