School- en huiswerkbegeleiding

School- en huiswerkbegeleiding

Kinderen en (jong-) volwassenen met autisme lopen, of dat nu in het regulier of speciaal onderwijs is, tegen problemen aan en hebben behoefte aan begeleiding. Ze zijn afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid tijd en deskundigheid die de leraar heeft op het gebied van autisme. Auti-View kan hierin de specifieke begeleiding aanbieden. Er kan met de cliënt in de klas aan doelen worden gewerkt met behulp van aanpassingen. Een aanpassing kan de werkplek in de klas zijn,  visualisatie van het lesmateriaal en het dagprogramma. Daardoor ontstaan gedragsveranderingen. Het streven is dat de leerkracht deze wijze van begeleiding voortzet.

Als het studeren geen problemen geeft op intellectueel niveau, dan kan ook buiten de klas begeleiding worden aangeboden in de vorm van huiswerkbegeleiding. Als de begeleiding op school plaatsvindt, dan is het uiteindelijke wel de doelstelling om een transfer te maken naar de thuissituatie. Tenslotte moet het kind of de (jong-) volwassene de getrainde vaardigheden in alle situaties kunnen toepassen.