Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding

Auti-view heeft ook als doel om ouders/verzorgers verder op weg te helpen bij het opvoeden en vormen van hun kind. De gezinsbegeleider gaat samen met de ouders/verzorgers op zoek naar mogelijkheden om de opvoed- en vormingssituatie te optimaliseren en een eventuele negatieve spiraal waar het gezin in terecht is gekomen te doorbreken.

U kunt uw opvoedings- en vormingsvaardigheden uitbreiden en meer inzicht krijgen in het gedrag en de problematiek van het kind of de (jong-)volwassene en hier beter op in spelen. Tevens kan de gezinsbegeleider de ouders/verzorgers helpen bij het invoeren van specifieke methodieken en hulpmiddelen, zoals het aanbrengen van structuur in het verloop van de dag. Daarnaast kan zij ouders ondersteunen bij gesprekken op school of andere instanties.