Dagbesteding en arbeidstoeleiding

Dagbesteding en arbeidstoeleiding

Activiteitencentrum 'de Lantaern' is uniek in deze regio, omdat er momenteel in Eindhoven geen aanbod is aan dagbesteding en arbeidstoeleiding in deze vorm. In de praktijk is gebleken dat in Eindhoven en regiogemeenten veel mensen met autisme tussen wal en schip raken en uitvallen in de maatschappij.

Ondanks hun intelligentie is het voor mensen met autisme lastig een baan te vinden en te behouden door emotionele problemen. De kansen op de arbeidsmarkt zijn met autisme veel kleiner, maar dankzij arbeidstoeleiding kan deze aanzienlijk worden vergroot.

Het bijzondere aan de werkwijze van 'de Lantaern' is dat deze samen met cliënten wordt bepaald en hun inbreng zeer gewenst is. We spelen in op de vraag van cliënten: heeft een cliënt behoefte aan meer sociale contacten, dan kijken we naar de mogelijkheden en organiseren we bijvoorbeeld contactmiddagen of -avonden.

De activiteiten van de Lantaern kunnen bestaan uit industriële, ambachtelijke en dienstverlenende werkzaamheden. Er worden ook sfeer-, spel- en belevingsgerichte activiteiten, kook– en bakactiviteiten georganiseerd. We werken ook met thema’s en bieden activiteiten aan om het communicatieve stuk niet te zwaar en te beladen te maken. Dan is muziek, computeren en wandelen een mooi hulpmiddel. Inmiddels is de Lantaern gestart met een traktatieservice, waaraan met veel enthousiasme wordt deelgenomen.